آب اکسیژنه ( هیدروژن پراکسید) و 19 کاربرد آن

در این اثناء کل وسایل و ابزارهای درون دستگاه اصلی تماس حساس بخار پراکسید هیدروژن بصورت شیمیایی استریل می شوند و کل میکروارگانیسمها از در میان می روند.فاز خلاء Vacuum Conditioningهمانند اولین توشه ،مجددا پمپ وکیوم دستگاه آغاز به عمل کرده و وکیوم فراوان عمیقی ایجاد می شود. این سطح دقیقا تکرار دوباره به عبارتی مرحله خلاء اولین است.هوای تخلیه شده از چمبر قبل از ورود به پمپ وکیوم از یک کاتالیزور عبور می کند و ترکبیات پرواکسید هیدروژن در آن شکسته و نابود می شود.با اینکار به پمپ آسیبی نمی رسد و بخار پرکسید هیدروژن نیز وارد هوای محفظه نمی گردد. آکادمی آموزشی فن آوری آزمایشگاهی سعی داراست تا نقش تولید کننده ای را در پیشبرد علمی جامعه درمانی کشورایفا کند. می تواند به شما کمک کند تا باکتری ها را بکشید که منجر عفونت های گوشی می شوند. رشته آوری آزمایشگاهی یک شرکت پیشرو در راستا تامین گونه های تجهیزات پزشکی اهمیت بهره گیری از محصولات کمپانیهای بزرگی همچون Getinge,Siemens,Olympus,Elekta،Medtronic می باشد که نقش ویژه ای در صنعت بهداشت و معالجه مملکت ایفا می نماید و از نادر کمپانی هایی می باشد که توانا هست فراتر از فروش تجهیزات،راه حلهای تمام تجهیز بخش های گوناگون درمانی را ارائه دهد. شرکت حرفه آوری آزمایشگاهی در سال 1375 توسط بنیانگذارانی تاسیس شد که نیز حال قریب به 30 سال سابقه درخشان در زمینه مشاوره و تامین تجهیزات پزشکی میهن دارند. در اتوکلاوهای پلاسما همانند اتوکلاوهای بی آلایش پرکسید هیدروژن نقش اساسی و عمده استریل کنندگی را بخار پرکسید هیدروژن به عهده دارد.پس می توان گفت که در اتوکلاوهای پلاسما فرایند استریل به شکل شیمیایی رخ می دهد.ولی در این گونه اتوکلاوها (پلاسما) عامل دیگری نیز وارد میدان شده و به استریل کنندگی یاری می کند و رادیکالهای آزادی هستند که در دوران تولید فاز پلاسما باطن چمبر دستگاه اتوکلاو تولید می شوند.در حین ایجاد پلاسما نور ماوراءبنفش UV نیز ایجاد می شود که آن نیز هم به تیتر یک ادله استریل کننده به موازات پراکسید هیدروژن و رادیکالهای آزاد ایفای نقش کرده و فرآیند استریل را تسریع می کند.نقش رادیکاهای آزاد نور ماوراءبنفش به عنوان یک دلیل فیزیکی در استریل اثر گذار است.پس می قدرت گفت که در اتوکلاوهای پلاسما کار استریل به رخ ترکیبی از استریل شیمیایی و فیزیکی خواهد آب اکسیژنه می تواند رنگ کلیه مواد را از بین پیروزشود گاما بود.رادیکال آزاد چیست؟ هنگامی که میدان رادیوفرکانسی مجددا انقطاع شود همین کاتیونهای آزاد مجددا دارای یکدیگر واکنش می دهند و جنس آخرین آن‌ها آب H2O و اکسیژن O2 می باشد.(نکته جذاب این میباشد که به هیچ وجه در این واکنشها مجددا پراکسید هیدروژن H2O2 تولید نمی شود.)پس هدف دارای تولید پلاسما در این مرحله خلاص شدن از همگی ملکولهای پراکسید هیدروژن باقیمانده در چمبر دستگاه است. همینطور می توان از همین متاع در سفید نمودن پارچههای پنبهای و یا این که پارچههایی که مخلوطی از پنبه و الیاف مصنوعی هستند حساس روشهای نصفه مداوم و غیر مداوم، به کار گیری کرد تا از همین نحوه پراکسید هیدروژن، تاثیری پایدارتر پیدا کند. در اینجا عمده به تحلیل وب سایت آب اکسیژنه رنگبر است.