3 کاربرد معمول و مهم هیدروکسید سدیم

همین جنس تولید کمپانی مرک آلمان بوده و به شکل مایعی عرضه می گردد. غالبا سدیم هیدروکسید را مهم آب ترکیب کرده و آن را به صورت محلول اهمیت درصدهای معلوم حیاتی اسم سود مایع به بازار عرضه می کنند. نسبت به کربنات سدیم سریعتر واکنش می‌دهد و قابلیت حلالیت بیشتری در آب دارد و همچنین محافظت آن به عنوان یک محلول آبی سهل وآسان خیس است. همچنین سل دیافراگمی از نظر مصرف انرژی چیزی دربین این دو طریق قرار دارد. براین اساس خوب تر می باشد به جهت حل کردن سدیم هیدروکسید حساس آب از آب سرد به کار گیری شود، گرچه در همین رخ شتاب واکنش کمتر می یابد ولی به برهان گرمای آزاد شده در مقایسه اهمیت آب گرم خطر کمتری دارد. همین ماده طی فرآیندی اصلی چربی ها و تری گلیسیرید ها یا همان روغن ها واکنش تولید می نماید تا صابون تشکیل شود . شستشو دست‌کم به مدت ۱۰ تا ۱۵ دقیقه باید ادامه مییابد. پرفوراسیون یا رخنه شدن سیستم گوارش معده-روده ای و شوک نیز قابلیت دارااست صورت دهد ولی این واقعه تا چند ساعت پس از بلع علائمش ظاهرمیگردد . سدیم هیدروکسید در بسیاری از فرآیندهای صنعتی و تولیدی دیگر در واکنش سدیم هیدروکسید اصلی کات کبود استعمال می شود. به جهت گزینش غلظت اسیدهای مجهول در تیتراسیون اسید- باز از محلول قلیایی سدیم هیدروکسید استاندارد استفاده میشود. همینطور در آزمایشگ اهها به جهت تعیین غلظت اسیدهای مجهول درتیتراسیون اسید- باز از محلول قلیایی سدیم هیدروکسید استاندارد استفاده میشود. محلول سودپرک در آب می تواند اساسی فلزات آلومینیم واکنش خورندگی آلومینیوم شود، محلول سود خاصیت خوردگی بالایی دارد . سود پرک خصوصیت های متنوعی دارد که همین ویژکی ها سبب می شود این ماده فراوان پرکاربرد باشد در صنایع بخش اعظمی . لازم هست بدانید وقتی که همین ماده اهمیت اسید مخلوط می شود یک واکنش خنثی انجام می شود از این رو به عنوان یک تنظیم کننده در PH به جهت تصفیه آب مورد استعمال قرار می گیرد. قیمت کاستیک سودا در بورس کالا به جهت هر یک از شرکتها دارای یک سهم مختص مشخص میشود. سدیم هیدروکسید که با نام های دیگری مانند سود سوزآور، کاستیک سودا، هیدرات سدیم، قلیا و سودای قلیایی شناخته می شود اکثر وقت ها به شکل جامد و به صورت پودر سفید رنگ بدون بو وجود دارد.