یونیت یا پاورپک هیدرولیک چیست؟

هر یونیت هیدرولیک مجموعه ای از شیر های هیدرولیک هست و اصلی یک طراحی دقیق می اقتدار همین شیرها را بر روی یک بلوک مرکزی هیدرولیک تعبیه کرد و همانگونه که گفته شد از هر شیر هیدرولیک برای تغییر و تحول جهت حرکت سیال، تهیه فشار یا این که تنظیم جریان ورودی به عملگر هیدرولیک مربوطه به کارگیری نمود. جهت حرکت سیال، شتاب و اقتدار خروجی عملگر ها در هر یونیت هیدرولیک به واسطه شیر هیدرولیک در اختیار گرفتن می گردد. امروزه در علم هیدرولیک انتقال قدرت به واسطه سیال روغن و ساخت فشار در فضای بسته شکل می گیرد و هدف از این عمل ایجاد حرکت و در اختیار گرفتن یک یا تعدادی عملگر هیدرولیکی می باشد. عملگر هیدرولیکی در دو گونه خطی و چرخشی می باشد. دسته خطی را جک یا این که سیلندر هیدرولیک و دسته چرخشی را موتور هیدرولیک یا هیدرو موتور می نامند. غالبا از این گونه سیلدر ها در آزمون های نوسانی و ارتعاشی، آزمون های کششی و شبیه سازهای پرواز به کار گیری می شود و تابع مکان، نیرو یا این که هردو می باشد. اکنون چنانچه نیروی یونیت هیدرولیک شما به میزان ی به اندازه حاذق نباشد، ابزار ذخیره ی نیرو نمی تواند به صدق فعالیت کند. در جاهایی که حرکت رفت و برگشتی مطرح باشد از سیلندر هیدرولیک استعمال می شود و در واقع توانا به ساخت نیروی فشاری و در مواردی نیروی کششی می باشد. خوبتر می باشد حجم مخزن به میزان به اندازه پهناور باشد که توان تامین محل ورود سیستم سوای در لحاظ گرفتن جریان برگشتی را برای یکسری دقیقه داشته باشد. این شیر ها بر خلاف شیر های بی آلایش می توانند شرایط های مختلفی را فی مابین 0 و 1 ارائه دهند و برای مواردی که به در اختیار گرفتن دقیق، حرکت نرم و بدون شوک و توقف در نقطه ای دلخواه حساس توان بالا نیاز میباشد از این شیر ها به کار گیری می شود. هرچقدر عمده باشند جابجایی اسپول بخش اعظم و هرچه کمتر گردد جابجایی کاهش می باشد و بر همین شالوده مقدار جابجایی اسپول مشخص و معلوم می گردد. کارایی این شیرها بر اساس تصحیح ولتاژ یا این که جریان الکتریکی بوده، به نحوی که مقدار جابجایی اسپول یا این که شیوه دهنده جریان باطن شیر، ارتباط مستقیمی مهم جریان یا این که ولتاژ الکتریکی دارد. در پاسکال یا این که میله ها نشان دیتا می شود. به کارگیری از هیدرولیک و به تبع آن یونیت هیدرولیک در بسیاری از صنایع متعدد کاربرد داراست که در زیر به بعضی از آنان اشاره شده یونیت و جک هیدرولیک است.