گزارش: 27 نفر در آتش سوزی در ساختمان ژاپن کشته شدند

گزارش: 27 نفر در آتش سوزی در ساختمان ژاپن کشته شدند

آتش سوزی در اوزاکای ژاپن: پس از نیم ساعت خاموش شد. (نمایندگی)

توکیو:

به گزارش رسانه ها به نقل از آتش نشانی شهر ژاپن، بیم آن می رود که 27 نفر پس از آتش سوزی در ساختمانی در اوزاکا در روز جمعه کشته شوند.

پخش عمومی NHK و سایر رسانه های محلی گفتند که 27 نفر پس از آتش سوزی در یک منطقه تجاری در “ایست قلبی تنفسی” بودند که پس از نیم ساعت خاموش شد.

(به جز عنوان، این داستان توسط کارکنان NDTV ویرایش نشده است و از یک فید سندیکایی منتشر شده است.)