گروه ۷ به روسیه درباره «عواقب بزرگ» در صورت حمله به اوکراین هشدار داد

گروه ۷ به روسیه درباره «عواقب بزرگ» در صورت حمله به اوکراین هشدار داد

اظهارات لیز تراس، وزیر امور خارجه بریتانیا در نشست دیپلمات های ارشد G7 بیان شد. (فایل)

لیورپول:

لیز تراس، وزیر امور خارجه بریتانیا روز یکشنبه در نشست دیپلمات های ارشد گروه 7 گفت: اگر روسیه به اوکراین حمله کند با “عواقب عظیم” روبرو خواهد شد.

تراس گفت: “صدای بسیار واحدی از سوی کشورهای G7 وجود دارد که 50 درصد تولید ناخالص داخلی جهانی را نمایندگی می کنند، و بسیار واضح است که در صورت تهاجم به اوکراین عواقب عظیمی برای روسیه در پی خواهد داشت.”

(به جز عنوان، این داستان توسط کارکنان NDTV ویرایش نشده است و از یک فید سندیکایی منتشر شده است.)

مطالب جدید پیشنهادی
الک بالدوین در صحنه فیلمبرداری