پیروزی قاطع در رای منطقه ای برای دولت جنجالی نیکلاس مادورو، رئیس جمهور ونزوئلا

پیروزی قاطع در رای منطقه ای به دولت مورد مناقشه مادورو، رئیس جمهور ونزوئلا

انتخاب رئیس جمهور نیکلاس مادورو در سال 2018 توسط بخشی از جامعه بین المللی به رسمیت شناخته نشده است. (فایل)

کاراکاس:

به گفته مقامات انتخاباتی، دولت نیکلاس مادورو، رئیس جمهور نیکلاس مادورو، که انتخابات 2018 او توسط بخشی از جامعه بین المللی به رسمیت شناخته نمی شود، در انتخابات منطقه ای روز یکشنبه یک پیروزی قاطع به دست آورده است.

نامزدهای همسو با مادورو 20 پست از 23 پست فرمانداری و شهرداری کاراکاس پایتخت را در مواجهه با اپوزیسیون تقسیم شده که برای اولین بار در سه سال گذشته در انتخابات شرکت می کنند، به دست آورده اند.

(به جز عنوان، این داستان توسط کارکنان NDTV ویرایش نشده است و از یک فید سندیکایی منتشر شده است.)