پکن به شدت مخالف پیوستن تایوان به اجلاس سران دموکراسی جو بایدن رئیس جمهور آمریکا است

پکن به شدت مخالف پیوستن تایوان به اجلاس سران دموکراسی بایدن است

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: تایوان “بخشی جدا نشدنی از خاک چین است”

پکن:

چین روز چهارشنبه از دعوت جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا برای پیوستن به اجلاس مجازی درباره دموکراسی، در کنار بیش از 100 کشور، از جزیره خودمختار تایوان انتقاد کرد.

ژائو لیجیان، سخنگوی وزارت امور خارجه چین، با بیان اینکه تایوان “بخشی جدایی ناپذیر از خاک چین است”، گفت: “چین قاطعانه با دعوت آمریکا از مقامات تایوان برای شرکت در اجلاس سران برای دموکراسی مخالف است.”

(این داستان توسط کارکنان NDTV ویرایش نشده است و به طور خودکار از یک فید سندیکایی تولید شده است.)

مطالب جدید پیشنهادی
اپوزیسیون ترکیه همجنسگرا است - اردوغان - اخبار RT World