ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه قانون روسیه را برای ایجاد پیش نویس الکترونیکی امضا کرد

ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه قانون روسیه را برای ایجاد پیش نویس الکترونیکی امضا کرد

ولادیمیر پوتین روز جمعه لایحه ای را برای تنظیم پیش نویس فراخوان الکترونیکی امضا کرد.

مسکو:

ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه روز جمعه لایحه‌ای را برای تنظیم پیش‌نویس روش‌های فراخوان الکترونیکی با هدف کارآمدتر کردن بسیج نظامی و بستن روزنه‌ها امضا کرد.

یک وب‌سایت که رویه‌های قانونی را تشریح می‌کند، گفت که پوتین این قانون را امضا کرد که این هفته توسط مجلس دومای دولتی تأیید شد.

روسیه می گوید که سال گذشته بیش از 300000 مرد را برای کمک به تقویت “عملیات نظامی ویژه” خود در اوکراین بسیج کرده است.

(به جز عنوان، این داستان توسط کارکنان NDTV ویرایش نشده است و از یک فید سندیکایی منتشر شده است.)