هیئت شش نفره هند برای شرکت در اتحادیه بین پارلمانی در اسپانیا

هیئت شش نفره هند برای شرکت در اتحادیه بین پارلمانی در اسپانیا

هیئت هندی از 26 تا 30 نوامبر در مجمع IPU شرکت خواهد کرد.

دهلی نو:

یک هیئت شش نفره پارلمانی هند (IPD) در صد و چهل و سومین مجمع اتحادیه بین پارلمانی (IPU) که ​​از روز جمعه در مادرید اسپانیا برگزار می شود، شرکت خواهند کرد. بهارتروهاری مهتاب، نماینده لوک سبها، ریاست این هیئت را بر عهده خواهد داشت.

این هیئت متشکل از نمایندگان مجلس لوک سبها، دکتر سانجی جیسوال، پونمبن مادام، ویشنو دیال رام، دیا کوماری، و نماینده راجیا سبها، ساسمیت پاترا است.

آجی کومار، دبیر مشترک دبیرخانه لوک سبها، دبیر هیئتی است که از 26 تا 30 نوامبر در مجمع شرکت خواهد کرد.

در بیانیه دبیرخانه لوک سبها گفت: در طول مجمع، یک مناظره عمومی با موضوع “چالش های معاصر برای دموکراسی: غلبه بر تفرقه و ایجاد جامعه” برگزار خواهد شد.

چهار کمیته دائمی IPU با دستور کار جداگانه به طور همزمان تشکیل جلسه خواهند داد.

مجمع نمایندگان زن مجلس، مجمع نمایندگان جوان مجلس، کمیته ترویج احترام به حقوق بشردوستانه بین المللی و گروه مشورتی بهداشت نیز نشست های خود را برگزار خواهند کرد.

اعضای IPD در جلسات این نهادهای IPU شرکت خواهند کرد.

هند رئیس فعلی بریکس است و پارلمان هند میزبان هفتمین مجمع پارلمانی بریکس در حاشیه مجمع خواهد بود.

موضوع “نقش پارلمان های بریکس در تضمین بهبود اقتصادی عادلانه و فراگیر پس از همه گیری” توسط نمایندگان پارلمان های بریکس مورد بحث قرار خواهد گرفت.

هیئت هندی همچنین در نشست هماهنگی مجمع پارلمانی آسیا (APA) و نشست افتتاحیه شبکه پارلمانی جنبش غیرمتعهدها (NAM) شرکت خواهد کرد.