موتور هواپیمای فلای دبی پس از بلند شدن از نپال آتش گرفت: گزارش

موتور هواپیمای فلای دبی پس از بلند شدن از نپال آتش گرفت: گزارش

بیش از 150 نفر از جمله 50 مسافر نپالی در هواپیما هستند. (نمایندگی)

کاتماندو:

به گفته منابع فرودگاهی، یک فروند هواپیمای فلای دبی با نزدیک به 150 سرنشین در روز دوشنبه از آتش سوزی در یکی از موتورهای خود بلافاصله پس از بلند شدن از فرودگاه بین المللی تریبووان در اینجا خبر داد.

آنها گفتند که هواپیمایی که به سمت دبی می رفت به عقب برگشت و سعی داشت به زور در فرودگاه فرود بیاید.

به گفته منابع، ماشین های آتش نشانی در فرودگاه در حالت آماده باش هستند.

بیش از 150 نفر از جمله 50 مسافر نپالی در هواپیما هستند.

شاهدان عینی گفتند که هواپیماها را در حال آتش گرفتن در آسمان کاتماندو دیده اند.

(به جز عنوان، این داستان توسط کارکنان NDTV ویرایش نشده است و از یک فید سندیکایی منتشر شده است.)