مراحل ثبت شرکت چگونه است ؟

اصلی ارائه مدارک بازگو شده به اداره ثبت ، بازرسین مشغول به بررسی اطلاعات و ثبت یا عدم تصویب آن ها می کنند. قابل اعتنا است که عدم تایپ تمام متن صورتجلسه در نصیب معلوم شده سبب ساز رد پذیرش و عودت اصل صورتجلسه به وسیله پست می گردد. درصورتیکه تمایل دارید که عمل های اقتصادی شما بهره وری بالاتری داشته باشد و یا می خواهید کار خود را به شکل گسترده تر انجام بدهید ولی سرمایه ی به اندازه به جهت انجام فعالیت گسترده خیس ندارید می توانید برای این هدف تاسیس کمپانی انجام دهید، چون تاسیس کردن کمپانی باعث محدودیت مسئولیت های انفرادی شده و شخص می تواند تمرکز بخش اعظم و برنامه ریزی بیشتری به جهت انجام فعالیت های اقتصادی داشته باشد. وقتی که شما نسبت به تصویب شرکت اقدام می نمایید اهمیت انجام همین فعالیت باعث خواهد شد تا تمامی کار های کمپانی از گزاره فعالیتهای اجرایی، حقوقی و مالی و انجام عمل های مربوط به کمپانی جنبه رسمی پیدا کرده و قابل پیگیری باشند. چنانچه موضوع معامله حمل محصول است، از چه نوع و دارای چه وزن و حجمی، از کدام مبدا به کدام مقصد و از چه مسیری و مهم چه وسیله ثبت شرکت مشهور حملی. شرکت ها انواع مختلفی دارند که پس از ثبت شدن و طبق اساسنامه و همینطور براساس جور آن، سود حاصل شده فی مابین اعضاوجوارح تقسیم می گردد. متقابلاَ در گزینه بخش اعظمی از کار های تبارک اقتصادی توسل به ارگان شرکت پیش از آنکه به جهت کسب سود اکثر باشد یک ضرورت مسلم می باشد زیرا سرمایه و امکانات آیتم نیاز معمولاَ در اختیار فرد واحد قرار ندارد. لذا، در طول حیات شرکت اوضاع و احوال و اوضاع و احوال حاکم بر آن به طور دائم تغییر می کند. همین نوع کمپانی می تواند در زمینه های متفاوتی فعالیت کند و برای تعیین اسم آن می بایست به قوانین مربوطه پایبند باشید. یک جور شرکت است که مسئولیت محدودی را در قبال شرکا در اکثری از حوزه ها ارائه می دهد. در قدم دوم ثبت شرکت در کرج می بایست نوع شرکت و تعدد شرکا را گزینش کرده و براساس آن تعهدات ثبتی را رعایت کنید. تصویب تغییرات کمپانی : هر کمپانی سپس از تصویب امکان داراست نیاز به تغییراتی در خود داشته باشد ؛ برخی از تغییرات پیروز شرکتها عبارتند از تغییر نام ، مورد قضیه ، نشانی ، واحد ثبتی ، کمتر یا این که ارتقا سرمایه ، تغییر تحول صاحبان حق امضا ، نقل و انتقال وراثتی ، تغییر و تحول سمت شرکا ، نقل و انتقال سهام ، ورود یا خروج اعضای هیات مدیره یا این که سهامداران که بایستی توسط فردی آشنا به نوشتن صورتجلسات انجام شود .