لهستان: بحران مرزی “بزرگترین تلاش برای بی ثبات کردن اروپا در 30 سال گذشته”

لهستان: بحران مرزی

هزاران مهاجر در مرز بلاروس و لهستان سرگردان شده اند.

ورشو:

ماتئوش موراویتسکی، نخست وزیر لهستان، روز یکشنبه بحران مهاجران در مرز بلاروس و لهستان، مرز شرقی اتحادیه اروپا را “بزرگترین تلاش برای بی ثبات کردن اروپا” از زمان جنگ سرد خواند.

رئیس جمهور بلاروس الکساندر موراویسکی در توییتر نوشت: “لوکاشنکو جنگ ترکیبی را علیه اتحادیه اروپا به راه انداخت. این بزرگترین تلاش برای بی ثبات کردن اروپا در 30 سال گذشته است. لهستان تسلیم باج خواهی نمی شود و برای دفاع از مرزهای اتحادیه اروپا هر کاری انجام می دهد.”

(به جز عنوان، این داستان توسط کارکنان NDTV ویرایش نشده است و از یک فید سندیکایی منتشر شده است.)

مطالب جدید پیشنهادی
طراحی داخلی مغازه - خط معمار