قم نیوز – شناخت پیستون و دلایل خرابی آن

در صورت تحت ، شیارهای سوپاپ ساخت شده در یک پیستون صاف و یکدست را می بینید. در بخش اعظمی از میله های اتصال یک ترک از انتهای بزرگ ، از شیوه شفت ، تا شکاف خروجی در امتداد طول آنها ساخت می شود. این گذر به روغن اجازه می دهد تا از انتهای تبارک از میله اتصال عبور کرده و بر روی حوزه‌ رانش دیواره سیلندر ، جایی که حداکثر اصطکاک می باشد ، پاشیده شود. همین رینگ ها کلیدی شکاف کوچکی شکسته شده اند که به آن‌ها قابلیت و امکان کارگزاری و برداشتن بر بر روی پیستون را می دهد. ضربه پیستون معمولا وقتی موتور سرد است ، قبل از این که پیستون روزگار گرم شدن و انبساط خویش را داشته باشد ، بدتر می شود. در رخ تحت یک سیستم چهار سیلندر نشان دیتا شده که در هر سیلندر آن چهار سوپاپ به کارگیری شده است. در صورتی که روانکار درست و استاندارد و مطلوب موتور را به کارگیری کنید، از فشار آوردن بیهوده به موتور و نگهداشتن آن در دورهای بالا برای مدت طولانی بپرهیزید، از دنده معکوسهای ناگهانی که سبب تولید تنش شدید در اجزا می گردد بپرهیزید و سیستم خنککاری (فن و رادیاتور و کولانت و ترموستات و واترپمپ ) را بهصورت مرتب کنترل کنید، مطمئن باشید که اجزای داخلی موتور و بهخصوص پیستون و شاتون و حلقه پیستون و گژنپین عمری مضاعف طولانی خواهند داشت. پیستون اتومبیل اسم قطعه ای است که مسلما بارها به گوشتان خورده است. این دستگاه طوری طراحی شده می باشد که در حرکت رو به بالا روی روغن می لغزد و در حرکت رو به تحت آن را خراش می دهد. امروز میخواهیم کاملترین نوشته در مورد همین قطعه فراوان حساس را در مرحله وب ایران باز‌نگری نماییم . میله اتصال باید از حیث ساختاری محکم باشد و تصادفی نمیباشد که به رخ برآمدگی I-beam فولاد ، مشابه برادران بزرگتر خود که آسمان خراش ها و پل ها را نگه می دارا هستند ، شکل بگیرد. پیستون قطعهای استوانهای شکل و توخالی می باشد که یک سرش بسته و سر دیگرش گشوده است. پیستون قطعه ای تقریبا استوانهای شکل میباشد ؛ تقریبا از آن روی که سازندگان همین قطعه ، به میزان بسیار ناچیز به آن رخ بیضوی می دهند چرا که به دمای پیستون به زمان حرکت ماشین به شدت بالا می رود و حتی ممکن میباشد به دماهایی چون 2200 مرتبه سانتی گراد هم برسد و این امر سبب انبساط پیستون می گردد و در این وضعیت است که پیستون رخ استوانه ای به خود می گیرد . پیستون موتور خودرو قطعهای استوانهای رخ میباشد که درون سیلندر حرکت میکند. در صورتی که شما هر دسته سوالی در ارتباط مهم کجا و طرز به کار گیری از پیستون ارت نیسان دارید، می توانید حیاتی ما در صفحه وب تماس بگیرید.

مطالب جدید پیشنهادی
سویه کووید "بدتر از دلتا" در 3 کشور یافت شد - RT World News