سپس بالون منبسط میشود تا دریچه را باز کند

معالجه بیماری دریچه های قلب به روزنه قلبی مبتلا و شدت بیماری آن بستگی دارد. کاتتریزاسیون قلبی: از کاتتریزاسیون قلبی در بیماران انتخابی برای نظارت آناتومی عروق کرونر استفاده می شود. پزشکان ممکن می باشد یک روند درمانی کاهش مهاجم حیاتی اسم تعویض روزنه آئورت ترانسکاتتر یا این که به عبارتی TAVR را جهت بده بستان یک روزنه آئورت تنگ شده گزینه به کارگیری قرار دهند. همانند روش والوپلاستی، در روش کمیشوروتومی نیز ممکن می باشد تنگی میترال به تدریج عود کند. بهترین شیوه تشخیص تنگی روزنه میترال انجام اکوکاردیوگرافی قلب از طریق قفسه سینه و از طرز مری و میزان گیری سطح دریچه از روش اکوی 3D می باشد. اکوکاردیوگرافی: این روش تصویر کلاسیک چوب هاکی و ظاهر میترال، باریک شدن دهانه روزنه میترال و پهناور شدن دهلیز چپ را نشان می دهد. در نارسایی دریچه میترال، دریچه فی مابین محفظه فوقانی قلب (دهلیز چپ) و گوشه و کنار پایینی سمت چپ قلب (بطن چپ) محکم بسته نمی شود و باعث نشت خون به سمت عقب در دهلیز چپ می شود. پرتو نگاری از قفسه سینه ممکن میباشد بزرگی دهلیز چپ، احتقان ریوی، سایر دوگانه کناره راست قلب و از بین رفتن فضای پشت جناغ به علت هیپرتروفی بطن راست را نشان دهد. مسدود کننده های بتا، که داروهایی به جهت کمتر ضربان قلب هستند، ممکن است در افرادی که در گیر تپش قلب حیاتی ضربان قلب سریع، دارای شهرت به تاکی کاردی، یار اساسی افتادگی روزنه میترال هستند، اثرگذار باشد. چنانچه پزشک معالج در هنگام گوش دادن به قلب شما اساسی یک استتوسکوپ، صدای غیرعادی قلب را بشنود، ممکن هست سفارش نماید به پزشک معالج کارشناس قلب مراجعه کرده و از اکوکاردیوگرام استعمال کنید. بعضا تایم ها برخی از آرم های نارسایی روزنه میترال، مانند نارسایی قلبی است، شرایطی که قلب شما نمی تواند خون به اندازه را به جهت تأمین نیازهای بدن شما پمپاژ کند. بیماری روزنه انواع مختلفی دارد مانند تنگی روزنه میترال، بیماری روزنه میترال، پرولاپس روزنه میترال، نقص مادرزادی قلب، بیماری روزنه آئورت، تنگی آئورت، اسکلروز آئورت، بیماری روزنه ریوی، و غیره. عفونت هایی مثل اندوکاردیت یا این که تب روماتیسمی. اما اکثر از این روزنه ها در نمای داخلی و برای بخش هایی که حساس دکور تناسب پیدا نماید به کارگیری می شود. از دیگر انواع روزنه دیواری روزنه خطی است که به جهت عمده هواساز ها آیتم به کار گیری قرار می گیرد. معالجه بیماری تنگی روزنه میترال چگونه است؟ سطح روزنه میترال و ساختمان آن، شدت هیپرتانسیون ریوی و شدت علائم، عواملی میباشند که برای تصمیم گیری در گزینه درمان مناسب از آن ها به کارگیری می شود. روزنه ها از بافت پیوندی و اندوکاردیوم (داخلی ترین لایه ی قلب) تشکیل شده اند. تغییرات نوار قلب می تواند شک و تردید به وجود تنگی دریچه میترال را ایجاد کند. در صورتی که شما هر دسته سوالی در ارتباط حیاتی کجا و طرز به کار گیری از دریچه های خطی شاهرخی دارید، می توانید کلیدی ما در برگه وب تماس بگیرید.