خورشید گرفتگی کامل بسیار نادر قطب جنوب را در تاریکی فرو می برد (ویدئو) – RT World News

سردترین مکان جهان همچنین برای مدت کوتاهی تبدیل به تاریک ترین مکان شد زیرا قطب جنوب شاهد یک خورشید گرفتگی کامل نادر در روز شنبه بود.

خورشید، ماه و زمین مستقیماً در یک راستا قرار گرفتند و قطب جنوب غربی را که از ماه اکتبر تا آوریل از روشنایی ثابت روز بهره می برد، در تاریکی فرو برد.

در ‘حلقه ای از آتش’ مرحله، زمانی که تاج خورشید به طور کامل از پشت ماه دیده می شود، در آسمان سیاه حدود 40 ثانیه به طول انجامید.

ناسا این ماه گرفتگی را به صورت زنده برای مخاطبان آنلاین از کمپ یخچال یونیون، واقع در 1000 کیلومتری (600 مایل) شمال قطب جنوب پخش کرد.

تنها تعداد انگشت شماری از دانشمندان و گردشگران که 40000 دلار برای این سفر هزینه کردند، توانستند این منظره نجومی را با چشمان خود ببینند.