بیش از 93000 مورد کووید در بریتانیا امروز، سومین رکورد روزانه متوالی

بیش از 93000 مورد کووید در بریتانیا امروز، سومین رکورد روزانه متوالی

بریتانیا 111 مرگ دیگر بر اثر این ویروس را ثبت کرد (پرونده)

دولت بریتانیا روز جمعه 93045 مورد جدید ابتلا به ویروس کرونا را گزارش کرد که سومین رکورد روزانه متوالی است، زیرا نوع Omicron به افزایش نگران کننده عفونت ها در سراسر کشور دامن می زند.

آخرین داده ها تعداد کل عفونت ها را در طول همه گیری به بیش از 11.1 میلیون نفر می رساند، در حالی که بریتانیا نیز 111 مرگ دیگر بر اثر این ویروس را به ثبت رسانده است که تعداد مرگ و میرها را به بیش از 147000 رساند.

(به جز عنوان، این داستان توسط کارکنان NDTV ویرایش نشده است و از یک فید سندیکایی منتشر شده است.)