اورسولا فون در لاین در Omicron: مسابقه علیه زمان برای مقابله با نوع جدید کووید: رئیس اتحادیه اروپا

رئیس اتحادیه اروپا:

ریگا، لتونی:

اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا روز یکشنبه گفت که جهان در یک “مسابقه با زمان” برای درک نوع جدید کووید است و خواستار اقدامات احتیاطی برای دادن فرصت به دانشمندان برای تجزیه و تحلیل سویه Omicron شد.

فون در لاین در جریان بازدید از ریگا گفت: «ما می دانیم که اکنون در یک مسابقه با زمان هستیم.

(به جز عنوان، این داستان توسط کارکنان NDTV ویرایش نشده است و از یک فید سندیکایی منتشر شده است.)