اورسولا فون در لاین، رئیس اتحادیه اروپا، نسخه Omicron – زمان “فکر واکسیناسیون اجباری” است

زمان

رئیس اتحادیه اروپا گفت زمان آن فرا رسیده است که در مورد واکسیناسیون اجباری علیه کووید فکر کنیم.

بروکسل، بلژیک:

اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا روز چهارشنبه گفت که زمان آن رسیده است که اتحادیه اروپا “در مورد واکسیناسیون اجباری” علیه کووید فکر کند، در حالی که تاکید کرد دولت های کشورهای عضو تصمیم خواهند گرفت.

او در یک کنفرانس رسانه‌ای گفت: «موضع شخصی من این است… فکر می‌کنم هدایت این بحث در حال حاضر قابل درک و مناسب است.

او گفت: “چگونه می توانیم واکسیناسیون اجباری را در اتحادیه اروپا تشویق کنیم و به طور بالقوه درباره آن فکر کنیم؟ این نیاز به بحث دارد. این نیاز به یک رویکرد مشترک دارد. اما من فکر می کنم این بحثی است که باید انجام شود.”