افسر پلیس خارج از وظیفه در پاریس چاقو خورد، تحقیقات باز شد: وزیر کشور

افسر پلیس خارج از وظیفه در پاریس چاقو خورد، تحقیقات باز شد: وزیر کشور

یک افسر پلیس خارج از وظیفه در پاریس مورد اصابت چاقو قرار گرفت و به شدت مجروح شد. (نمایندگی)

پاریس:

جرالد دارونین، وزیر کشور فرانسه گفت، یک افسر پلیس که در حال انجام وظیفه نبود، روز یکشنبه در پاریس با چاقو زخمی شد.

درمانین در یک پست توییتری اعلام کرد که تحقیقات در این زمینه آغاز شده و همه چیز برای یافتن عامل این جنایت در حال انجام است. او انگیزه ای از چاقو زدن را ذکر نکرد.

BFM TV به نقل از یک منبع پلیس گفت که این افسر پلیس پس از درگیری با چهار یا پنج نفر در یک مرکز خرید با چاقو زخمی شد.

(این داستان توسط کارکنان NDTV ویرایش نشده است و به طور خودکار از یک فید سندیکایی تولید شده است.)