استرالیا پس از آتش زدن ساختمان‌ها در شورش‌های جزایر سلیمان، نیروهای خود را مستقر کرد

استرالیا پس از آتش زدن ساختمان‌ها در شورش‌های جزایر سلیمان، نیروهای خود را مستقر کرد

در محله چینی های شهر، یک انبار بزرگ به آتش کشیده شد که باعث انفجار شد و مردم را فراری داد.

هونیارا:

آشوب‌گران ساختمان‌ها را به آتش کشیدند و آوار مغازه‌ها را در هونیارا، پایتخت جزایر سلیمان، غارت کردند.

به گفته خبرنگار خبرگزاری فرانسه در محل، هزاران نفر — برخی از آنها تبر و چاقو حمل می کردند — در محله چینی ها و مناطق تجاری مرکزی شهر غوغا کردند.

در محله چینی ها، یک انبار بزرگ به آتش کشیده شد که باعث انفجار شد و تعداد زیادی از مردم وحشت زده از صحنه فرار کردند.

(این داستان توسط کارکنان NDTV ویرایش نشده است و به طور خودکار از یک فید سندیکایی تولید شده است.)

مطالب جدید پیشنهادی
جنگ نویسندگان هالیوود و استودیوها بر سر استفاده از هوش مصنوعی