آشنایی با کربنات پتاسیم و کاربردهای آن

استنشاق همین ماده به میزان زیاد، موجب سرفه، مشکل تنفسی و درد قفسه سینه می گردد. بر مبنا توصیهی سازمان جهانی خوراک و داروی آمریکا میزان مجاز برای مصرف این ماده 100 میلی گرم در هر دوز است و استفادهی اکثر آن به خصوص در مکملهای ورزشی سبب اسهال، استفراغ، وضعیت تهوع و درد در ناحیه شکم می شود و در عصر بارداری و شیردهی استعمال همین ماده پیشنهاد نمیشود. در همین طریق مخلوطی از کلرید پتاسیم، کربنات منیزیم یا این که اکسید منیزیم و دی اکسید کربن پایین فشار قرار می گیرند که سبب تشکیل نمک مضاعف، KHCO3 · امروزه اساسی قرار دادن ماده شیمیایی کلرید پتاسیم به یک جریان الکتریکی، به صورت تصنعی و مصنوعی به دست میآید. صنایع شیمیایی تهران کربنات پتاسیم را در گریدهای خوراکی و صنعتی اساسی بهترین بها و کیفیت به فروش می رساند. در صورتی در تنفس دچار نقص‌ گردیده، تنفس تصنعی و انتقال به فوریتهای دکتر معالج آیتم نیاز است. کربنات پتاسیم در ایجاد پودر کاکائو بهمنظور تنظیم پی اچ آیتم به کارگیری قرار میگیرد و همچنین باعث افزایش عطر کاکائو میشود. همین فرآورده گونه های مختلفی در بازار ایران دارد و مورد استفاده صنعتگران قرار می گیرد. 15.از کربنات پتاسیم می توان برای حذف دی اکسید کربن در سینگهای کود شیمیایی به کارگیری کرد. در صنعت سفالگری آن را بهعنوان یک ماده شیمیایی آلی برای لعاب گلدان استفاده میکنند. همین ماده شیمیایی در فرایند ایجاد شکلات فرآیندی هلندی یا این که شکلات Dutched هم اضافه می شود. کربنات پتاسیم در محفظه زیست مجزاسازی میگردد و بدین ترتیب چندان مقاوم نمیباشد و در اندامها تجمع نمیکند. 12.به تیتر یک عنصر طعام دام برای تأمین نیاز به پتاسیم حیوانات پرورشی نظیر رشد دهندگان مرغ گوشتی به کارگیری میشود. همینطور یک جایگزین امنتر به جهت هیدروکسید پتاسیم است، که اکثر اوقات در باتریها و موارد کاربردی دیگر استعمال میشود. فشار بخار آن فراوان ذیل است، به صورتی که گزینش نقطه ذوب آن واکنش کلسیم کربنات حساس پتاسیم نیترات اختلال است. حلالیت آن در آب به میزان 112 g/100 ml در دمای 20 رتبه سانتی گراد و در دمای 100 جايگاه به میزان 156 g/100 ml است. کربنات پتاسیم باید در مکان سرد و خشک، به دور از اسید و در مکانی اهمیت تهویه مناسب محافظت شود. به این ترتیب می بایست اصلی مشورت دکتر معالج کربنات پتاسیم در جدول کلمات مصرف شود.